Formulár na odstúpenie od zmluvy

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy.

Dokument na stiahnutie v pdf: Formulár na odstúpenie od zmluvy.pdf (veľkosť 133 kB)

 

 

Meno / Obchodné meno: TOVA EU, s.r.o.
Adresa:
Mojmírová 2101/4. 955 01 Topoľčany

IČO: 48 146 234
telefón:
+421 907 984 844

e-mail: obchod@enebire.sk

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

 

 

 

Číslo objednávky*:

 

Dátum objednania*:

 

Dátum prijatia*:

 

Meno / Obchodné meno*:

 

Adresa kupujúceho*:

 

 

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:

 


na bankový účet / IBAN /: SK

 

 

 

Dátum*:

 

 

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

*povinný  údaj